Sähköremontti tulossa? Miten vältät lisäkustannukset taloyhtiössä!

Taloyhtiöiden sähkösaneeraushankkeet ovat monesti haasteellisia projekteja. Sähkösaneerauksen onnistumisen kannalta keskeisin asia on toteuttavien yritysten ja muiden tahojen yhteistyö ja kommunikaatio. Valitettavan usein arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, urakoitsijat ja sähkösuunnittelijat eivät ole samoissa suunnittelupalavereissa ja näin kommunikaatio kärsii.

 

Yhteisen kommunikaation tarkoitus on aina saada kustannustehokkuutta sähkösaneerausurakassa ja matalampia käyttökustannuksia toimivalla valaistuksen ja lämmityksen suunnittelulla. Näillä on erittäin suuri merkitys kiinteistön yleisiin kustannuksiin ja yhtiövastikkeisiin.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei pelkkä kustannustehokkuus tee valaistuksen suunnittelusta hyvää. Hyvä valaistus sähkösaneerauksen yhteydessä tarkoittaa käytettävyyttä, turvallisuutta ja elinkaariajattelua. Nämä ovat taloyhtiöille erittäin tärkeitä ja merkittävästi asumismukavuutta lisääviä asioita.

Sähkösaneerauksen hoitavan urakoitsijan ja sähkösuunnittelijan on oltava erityisen valveutuneita valaistus osaamisessa, jotta parhaat ratkaisut saadaan käyttöön. Valaistusalan nopea kehittyminen luo haasteita myös alan ammattilaisille ja virheelliset ratkaisut voivat maksaa tuhansia euroja valaistuksen elinkaarelle.

 

Muistilista valaistuksen ostoon

 

  • Porraskäytävien valaisimien on kestettävä riittävästi sammutus / sytytys syklejä. Käyttötunneilla ei ole merkitystä
  • Mieti tarkkaan, jos porraskäyväiin tarjotaan pelkkiä lampunvaihtoja. Käyttötunnit ovat joka tapauksessa pienet, jolloin merkittävimmät säästöt energiassa syntyy ohjaustekniikan käytöstä. Kellastuneet ja likaiset kuvut syövät valoa jolloin lopputulos valotehon suhteen jää heikoksi
  • Pitkä takuu ei aina tarkoita pitkää takuuta. Jos yritys tuo itse maahan tai valmistaa tuotteita, on sillä oltava realistiset mahdollisuudet pysyä hengissä vuosikymmeniä. Aika ajoin ne isommatkin yritykset kaatuvat
  • Ulkovalaistuksessa huomioitava hämärätunnistimeen ja ikkunoihin heijastuvat ja häikäisevät valot
  • Numerovalot vaikuttavat suoraan turvallisuuteen. Jos hälytysajoneuvon on tarvetta tulla paikalle, on talonnumeron näyttävä selkeästi ja riittävän pitkälle
  • Suunnittelussa on huomioitava, energiakustannukset, käyttöikä, elinkaarikustannukset, viihtyvyys ja turvallisuus

 

Sähkösaneeraus tulossa? Tutustu tästä toteuttamiimme taloyhtiökohteisiin.